Promotie: Kennis beleid interfaces voor verrijkte milieubesluitvorming

23.01.2018 01:39 Leeftijd: 301 dagen
Categorie: Algemeen, Nederlands
Door: Universiteit Utrecht

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert.

Het gebruik van wetenschappelijke kennis is belangrijk bij het voeden van milieubesluitvormingsprocessen. En hoewel in sommige gevallen wetenschappelijk kennis duidelijk een beslissende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van duurzaam beleid, is in veel andere gevallen de relatie tussen kennis en beleid moeizaam en omstreden. Deze moeilijkheden kunnen worden toegeschreven aan het complexe karakter van milieubesluitvorming en de betrokkenheid van een groot scala aan stakeholders.

Het Waddenzeegebied is bij uitstek een regio waar ecologische en economische belangen met elkaar in conflict zijn, en waar het gebruik van wetenschappelijke kennis meer dan eens omstreden is gebleken. In combinatie met een complex institutioneel landschap zorgt dit ervoor dat de Waddenzee een multi-actor, multi-level, en multi-sectoraal gebied is, waarin uiteenlopende belangen spelen.

Van Enst laat zien dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces (zoals grensorganisaties of kennismakelaars die bewegen op de grens tussen kennis en beleid) er toe leidt dat de interacties tussen kennis en beleid, en in het gebruik van kennis in besluitvormingsprocessen verbetert. Maar omdat de bruikbaarheid van kennis in hoge mate afhangt van relevantie en legitimiteit dient de nadruk niet alleen te liggen bij het creëren van zo betrouwbaar mogelijke kennis. Juist het creëren van legitieme interactieprocessen leidt tot ruimte voor ontwikkeling van betrouwbare en relevante kennis, hetgeen weer kan leiden tot verrijkte besluitvormingsprocessen.

Wanda van Enst promoveert op 24 januari aan de Universiteit van Utrecht. Het proefschrift Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making. A research into the strategies of boundary work, illustrated by case-studies in the Wadden Sea via de Repository van de Universiteit Utrecht en wordt opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften.