Position paper over duurzaam toerisme verschenen

17.09.2018 01:36 Leeftijd: 156 dagen
Categorie: Economie
Door: Waddenacademie

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr. Frans Sijtsma (verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Stefan Hartman (verbonden aan het European Tourism Future Institute van NHL Stenden Hogeschool) gevraagd om in een position paper uiteen te zetten wat nu precies onder duurzaam toerisme moet worden verstaan en welke kansen er voor het duurzaam toerisme zijn in het Nederlandse Waddengebied.

Cover position paper Sustainable tourism

Bekijk het position paper: Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability (pdf 4,4 Mb).

Bekijk alle publicaties van de Waddenacademie.