Evaluatie

Evaluatie Waddenacademie 2008-2013

In 2013 is de Waddenacademie conform het evaluatieprotocol van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie.

De voorzitter van de evaluatiecommissie, oud-minister Margreeth de Boer, bood op 25 september 2013 het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur instituten van de KNAW. De commissie beoordeelde de kwaliteit van het werk van de Waddenacademie en haar productiviteit als zeer goed en de relevantie van haar werk als zeer groot.

De commissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel partijen in het Waddengebied. Als kennisorganisatie met een netwerkfunctie vervult ze een buitengewoon nuttige taak. Ook in de toekomst is dat werk hard nodig en daarom is het zaak dat de Waddenacademie haar taak kan blijven vervullen.

Lees ook het nieuwsbericht Waddenacademie beoordeeld als zeer goed.

Evaluatierapport

Waddenacademie-knaw Evaluatie 2008-2013 (pdf 0,3 Mb), inclusief de bestuurlijke reacties van het bestuur van de KNAW en het bestuur van de Waddenacademie.

Achtergronddocumenten

De Evaluatiecommissie bezocht de Waddenacademie op 13 augustus 2013 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden en heeft de volgende documenten ter voorbereiding toegestuurd gekregen:

-    Uitvoeringsplan Waddenacademie (december 2005, pdf 218 kB);
-    Ondernemingsplan Waddenacademie (mei 2007, pdf 3,4 Mb);
-    Jaarverslag Waddenacademie 2009 en 2010 (juni 2011, pdf 10 Mb);
-    Rol en positie Waddenacademie; advies Hollenga/Oosterveld (april 2012, pdf 326 kB);   
-    Jaarverslag Waddenacademie 2011 en 2012); juni 2013, pdf 11,2 Mb);
-    Zelfevaluatierapport (juli 2013, pdf 4,8 Mb);
-    Appendix bij zelfevaluatierapport (juli 2013, pdf 2,9 Mb).