Publicatie lijst

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het...

Alle publicaties

The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

Position paper Zoutwinning onder de Waddenzee

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Ecologie

Monitoring the Ems estuary; towards a bilateral integrated monitoring programme

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented...

Ecologie

Wadden monitoring in the spotlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie...

Economie

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

...

Ecologie

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:...

Economie

The Many Faces of Sustainability. Describing, analyzing and measuring sustainability in the Wadden region

Publication 2010-02

Position paper over duurzaamheid in het Waddengebied.

Auteurs: René Jorna and Henk Hadders

Download file

The Many Faces of...

Economie

Valuation of functions of the Wadden Area

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en...

Alle publicaties

Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied

Publicatie 2009-05

position paper Sociale en Ruimtelijke Economie, uitgebracht bij de Integrale Kennisagenda van de Waddenacademie in 2009.

Leading...