Publicatie lijst

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Alle publicaties

The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

Position paper Zoutwinning onder de Waddenzee

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Alle publicaties

An explanatory study into effective measures to strengthen diadromous fish stocks in the Wadden Sea

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in...

Ecologie

Monitoring the Ems estuary; towards a bilateral integrated monitoring programme

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented...

Alle publicaties

Ecology of salt marshes. 40 years of research in the Wadden Sea

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het...

Ecologie

Wadden monitoring in the spotlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie...

Alle publicaties

Eine Naturgeschichte vom Wattenmeer von Zufällen durchdrungen

Duitse vertaling van de lezing die Karsten Reise heeft gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een...

Alle publicaties

A natural history of the Wadden Sea - Riddled by contingencies

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De...

Ecologie

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:...

Ecologie

Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee...

Economie

Valuation of functions of the Wadden Area

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en...

Alle publicaties

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Uitwerking ‘position paper’ als onderdeel van de integrale kennisagenda...

Alle publicaties

(Natuur)behoud in een veranderende wereld

Position paper 2009-03 Ecologie bij integrale kennisagenda Waddenacademie 2009

rapport over de huidige stand van onderzoek naar het ecologisch...