Publicatie lijst

Alle publicaties

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker...

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Klimaat

Rapport Kennistafel ‘Spoelmeer Holwerd aan Zee’

Publicatie 2015-01

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni een Kennistafel "Spoelmeer Holwerd aan zee"...

Alle publicaties

Klimaatverandering en het Waddengebied (position paper Klimaat en Water)

Publicatie 2009-06
position paper Klimaat en Water,uitgebracht als verkenning bij de Integrale kennisagenda van de Waddenacademie in 2009

Auteurs: P....