Publicatie lijst

Lezingenreeks

Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11...

Alle publicaties

Ecology of salt marshes. 40 years of research in the Wadden Sea

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het...

Alle publicaties

Eine Naturgeschichte vom Wattenmeer von Zufällen durchdrungen

Duitse vertaling van de lezing die Karsten Reise heeft gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een...

Alle publicaties

A natural history of the Wadden Sea - Riddled by contingencies

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De...

Alle publicaties

Van Wadden inspraak naar Wadden samenspraak

Hoe kunnen bewoners en bestuurders op de beste manier vorm geven aan de toekomst van de Wadden? Op die vraag probeert Margreeth de Boer vanuit haar...

Alle publicaties

Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied

In deze publicatie geeft de auteur, ir. Hendrik Oosterveld, een informatieve inkijk in de wijze waarop in de afgelopen veertig jaar het beleid ten...

Alle publicaties

Wonen op de Wadden -1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders

Publicatie van een lezing door Prof.dr. Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gehouden tijdens het...