Publicatie lijst

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Alle publicaties

Evaluatie vier projecten Waddenfonds met grote onderzoekcomponent

De Waddenacademie heeft vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd. Het betrof de projecten...

Alle publicaties

An explanatory study into effective measures to strengthen diadromous fish stocks in the Wadden Sea

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in...

Alle publicaties

Economische kengetallen garnalenvisserij Aanvulling op ‘Expert judgement garnalenvisserij’

Auteur: LEI Wageningen
in opdracht van de Waddenacademie

Onderzoek uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie. De...

Alle publicaties

Advies Garnalenvisserij

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te...

Alle publicaties

Advies zilte teelten

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat...

Alle publicaties

Advies Naar een Rijke Waddenkust

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten...