Publicatie lijst

Lezingenreeks

Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11...

Jaarverslagen

Waddenacademie Jaarverslag 1 juli 2014 - 1 januari 2015

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in de periode juli 2014 - januari 2015. Het besteedt onder meer aandacht aan het...

Alle publicaties

Advies Garnalenvisserij

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te...

Alle publicaties

Advies zilte teelten

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat...

Alle publicaties

Advies Naar een Rijke Waddenkust

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten...

Symposia

Verslag symposium Sense of Place

Verslag van het 12e symposium van de Waddenacademie, Sense of Place op 11 en 12 juni 2014 op Terschelling. Georganiseerd in samenwerking met Oerol, de...

Alle publicaties

Ecology of salt marshes. 40 years of research in the Wadden Sea

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het...

Ecologie

Wadden monitoring in the spotlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie...

Alle publicaties

De draagkracht van de Waddenzee gemeten

De draagkracht van de Waddenzee gemeten is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de...

Alle publicaties

Waddenacademie KNAW jaarverslag 2011 & 2012

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de in 2011 en 2012 ondernomen activiteiten. Het verslag besteedt onder meer aandacht aan de symposia die de...

Alle publicaties

Eine Naturgeschichte vom Wattenmeer von Zufällen durchdrungen

Duitse vertaling van de lezing die Karsten Reise heeft gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een...

Alle publicaties

A natural history of the Wadden Sea - Riddled by contingencies

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De...

Alle publicaties

Ourcoast experiences related to governance of the Wadden Region

Publicatie 2013-01

De Waddenacademie heeft ARCADIS gevraagd om de OURCOAST database te verkennen en om te komen met aanbevelingen voor een goed...

Cultuurhistorie

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse is een uitgave van de Waddenacademie en het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), november...

Economie

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

...

Alle publicaties

Van Wadden inspraak naar Wadden samenspraak

Hoe kunnen bewoners en bestuurders op de beste manier vorm geven aan de toekomst van de Wadden? Op die vraag probeert Margreeth de Boer vanuit haar...

Alle publicaties

Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied

In deze publicatie geeft de auteur, ir. Hendrik Oosterveld, een informatieve inkijk in de wijze waarop in de afgelopen veertig jaar het beleid ten...

Alle publicaties

Clear as Mud: understanding fine sediment dynamics in the Wadden Sea - Action Plan

Publicatie 2011-02

Dit position paper is opgesteld op verzoek van Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de...

Alle publicaties

Waddenacademie KNAW jaarverslag 2009 & 2010

Het jaarverslag over de eerste twee volle jaren van het bestaan van de Waddenacademie is een combinatie van wetenschappelijke verslaggeving over de...

Ecologie

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:...