Publicatie lijst

Alle publicaties

Clear as Mud: understanding fine sediment dynamics in the Wadden Sea - Action Plan

Publicatie 2011-02

Dit position paper is opgesteld op verzoek van Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de...

Alle publicaties

Waddenacademie KNAW jaarverslag 2009 & 2010

Het jaarverslag over de eerste twee volle jaren van het bestaan van de Waddenacademie is een combinatie van wetenschappelijke verslaggeving over de...

Ecologie

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:...

In de boekhandel

Waddenwijsheid

Sinds 2009 verschijnen wekelijks populairwetenschappelijke artikelen op de websites van de Waddenvereniging en de Waddenacademie. Vanwege de grote...

Ecologie

Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee...

Economie

The Many Faces of Sustainability. Describing, analyzing and measuring sustainability in the Wadden region

Publication 2010-02

Position paper over duurzaamheid in het Waddengebied.

Auteurs: René Jorna and Henk Hadders

Download file

The Many Faces of...

Economie

Valuation of functions of the Wadden Area

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en...

Alle publicaties

Wonen op de Wadden -1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders

Publicatie van een lezing door Prof.dr. Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gehouden tijdens het...

Alle publicaties

Towards a trilateral research agenda of the Wadden Sea Area

In de brochure  "Towards a trilateral research agenda of the Wadden Sea Area. The importance of international co-operation" worden de contouren van...

Cultuurhistorie

Gedeelde Ruimte; Het Waddengebied in dertig ontmoetingen

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte'...

Alle publicaties

The Wadden Sea in an international perspective. Current research in Germany, Denmark and the Netherlands

Publicatie 2009-10
The Wadden Sea in an international perspective.
Overzicht van onderzoek in Duitsland, Denemarken en Nederland.

Auteur: P. Schwemmer...

Alle publicaties

Geschiedenis, herinnering en beleving

Geschiedenis, herinnering en beleving. Naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied

Auteur: Jos...

Alle publicaties

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Uitwerking ‘position paper’ als onderdeel van de integrale kennisagenda...

Alle publicaties

Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied

Publicatie 2009-05

position paper Sociale en Ruimtelijke Economie, uitgebracht bij de Integrale Kennisagenda van de Waddenacademie in 2009.

Leading...

Alle publicaties

Man always contrives to neglect the things that are nearest to him

"Man always contrives to neglect the things that are nearest to him”. Het ongekende verleden van een bekende regio: het waddengebied.

Position paper...

Alle publicaties

Klimaatverandering en het Waddengebied (position paper Klimaat en Water)

Publicatie 2009-06
position paper Klimaat en Water,uitgebracht als verkenning bij de Integrale kennisagenda van de Waddenacademie in 2009

Auteurs: P....

Alle publicaties

De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland

De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland (versie 2.0) (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie,hoofdstuk 12) (pdf 3,0 Mb)

Auteu...

Alle publicaties

(Natuur)behoud in een veranderende wereld

Position paper 2009-03 Ecologie bij integrale kennisagenda Waddenacademie 2009

rapport over de huidige stand van onderzoek naar het ecologisch...

Alle publicaties

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

Position paper 2009-02 Geowetenschap ten behoeve van de Integrale kennisagenda Waddenacademie in 2009

In het position paper geowetenschap worden drie...

Alle publicaties

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

Kennisagenda (Nederlandse versie)

Integrale kennisagenda van de Waddenacademie

Gepubliceerd in 2009

Download

Kennis voor een duurzame toekomst...