Impressie van het symposium op 9 en 10 december

Dag 1: Werken en leven in het waddengebied

Dag 2: De kennisagenda van de Waddenacademie, stand van zaken van de implementatieplannen

fotografie: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu)

Symposium

Op 9 en 10 december vond in het Fries Museum het derde symposium van de Waddenacademie plaats, georganiseerd in samenwerking met het Fries Museum en Noorderbreedte.

Bekijk ook het verslag van beide dagen.

fotografie: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu)