Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

18e symposium Waddenacademie

23 en 24 mei 2017

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

Deze vraag is niet alleen van belang voor natuur en natuurbeschermingsorganisaties, maar voor alle bewoners en gebruikers in en om de Waddenzee. Vandaar dat we op de eerste dag van het symposium deze vraag vanuit verschillende invalshoeken zullen proberen te beantwoorden. Bij diverse onderdelen van het voedselweb zal worden stilgestaan, waarbij zowel wetenschappers als  praktijkmensen zullen vertellen wat ze om zich heen zien en waar ze kansen zien voor verbetering en benutting. De tweede dag zal geheel gewijd zijn aan een excursie op de Waddenzee, om de rijkdom in de praktijk te ervaren. De deelnemers aan de excursie zullen worden uitgenodigd om ook zelf een actieve bijdrage te leveren aan een rijke Waddenzee.

23 mei: kerkgebouw De Hoekstien, Nes (gemeente Dongeradeel dus NIET Nes op Ameland)
24 mei: excursie op de Waddenzee (vertrek vanaf Lauwersoog)

Het programma is bekend en de inschrijving is inmiddels gesloten. Op dag 1 kunnen 150 personen deelnemen, met de excursie op dag 2 kunnen maximaal 97 personen mee.

Bekijk het programma

Locatie en Route

Overnachten

Deelname aan het symposium is gratis, maar niet vrijblijvend. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt brengen we €100,- in rekening.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sjerpy Moeyersoons-Joustra (mail) of tel: 058-2339030

Beluister het interview met Klaas Deen op RTV Noordoost Friesland, in het blok van 13.00 tot 14.00 uur van 15.30 tot 20.55 minuten.