Werkprogramma

Cover werkprogramma Waddenacademie 2017

In het werkprogramma 2017 zijn de activiteiten opgenomen die de Waddenacademie voornemens is om in ieder geval uit te voeren. De activiteiten zijn uitgewerkt op basis van de drie kerntaken van de Waddenacademie die voortvloeien uit hoofddoelstelling 4 van het Waddenfonds, het realiseren van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied. Het werkprogramma 2017 is op 21 december 2016 goedgekeurd door het DB van het Waddenfonds.

Download het werkprogramma 2017 (pdf 1,7 Mb)

Download het werkprogramma 2016 (pdf 1,3 Mb)

Download het werkprogramma 2014-2015 (1,33 Mb)