Taken

Als uitvloeisel van de ambitie heeft de Waddenacademie drie taken:

  • Agenderen: het op de bestuurlijke en wetenschappelijke agenda zetten van onderzoeksvragen die voor een economisch en ecologisch verantwoorde toekomst van het waddengebied relevant zijn. Meer informatie vindt u in de Integrale kennisagenda
  • Programmeren: het stimuleren van een goede samenhang tussen regionaal, nationaal en internationaal waddenonderzoek;Meer informatie vindt u in Onderzoeksprogrammering
  • Informeren: het op een toegankelijke en verantwoorde wijze naar buiten brengen van de resultaten van waddenonderzoek. Meer informatie vindt u in Informeren