Powercolleges Omrop Fryslân

In het voorjaar van 2018 verzorgt de Waddenacademie vijf powercolleges in het programma Hjoed van Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten geduid.

Powercollege: De bewoners van het Waddengebied

21 maart 2018

Meindert Schroor, geograaf, historicus en portefeuillehouder Cultuurhistorie bij de Waddenacademie laat in dit powercollege een hele andere kant zien van het waddengebied: de kant van de bewoners.
Het waddengebied bestaat uit twee hoofddelen: een verzameling eilanden met een ertegenover gelegen vasteland, de kleigebieden. De bewoners ervaren het gebied niet of nauwelijks als een eenheid. Het ligt in een drietal landen (Nederland, Duitsland, Denemarken) en is letterlijk uitgestrekt. Bekijk het powercollege: De bewoners van het Waddengebied

Powercollege: De Waddenzee als lopend buffet

Katja Philippart tijdens het powercollege bij Omrop Fryslan

7 maart 2018
Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie legt in haar powercollege uit waarom de Waddenzee al honderden jaren het lopend buffet voor mens en dier is. De onderzoeker en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht werkt al sinds 1994 bij het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en richt zich in haar onderzoek nu op het leven in de Waddenzee. "Ongeveer 20.000 jaar geleden lag de huidige Waddenzee nog hoog en droog en ruim 300 km van zee. De natuurlijke rijkdom van dit Waddengebied trok mensen van heinde en verre. Naast de jacht op vogels en vissen, werden ook schelpdieren zoals oesters, kokkels en mosselen verzameld als voedsel", vertelt Philippart in haar college. Bekijk het powercollege: De Waddenzee als lopend buffet

Powercollege: De vorming van het Wad

Klik op de afbeelding om het powercollege te bekijken

18 januari 2018
Hessel Speelman, portefeuillehouder geowetenschap, verzorgde het eerste college over het ontstaan van het Waddengebied. Het Waddengebied, met als belangrijkste elementen de Waddeneilanden, de daarachter gelegen Waddenzee en de kustzone van het vaste land worden gekenmerkt door een grote dynamiek, zowel in ruimte als in tijd. De huidige toestand en dynamische kenmerken van het Waddensysteem zijn het gezamenlijk resultaat van processen diep in de aarde, nabij en aan het oppervlak en in de atmosfeer die op verschillende tijd- en ruimteschalen plaatsvinden.
Bekijk het powercollege: De vorming van het Wad

De komende tijd verzorgen de overige portefeuillehouders van de Waddenacademie ook een powercollege.
De uitzendingen starten om 17:00 uur, zie uitzenddata:
•    donderdag 19 april 2018 Jouke van Dijk, portefeuillehouder Economie
•    donderdag 17 mei 2018 Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water