Powercolleges Omrop Fryslân

In het voorjaar van 2018 verzorgt de Waddenacademie vijf powercolleges in het programma Hjoed van Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten geduid.

Powercollege: De vorming van het Wad

Klik op de afbeelding om het powercollege te bekijken

18 januari 2018
Hessel Speelman, portefeuillehouder geowetenschap, verzorgde het eerste college over het ontstaan van het Waddengebied. Het Waddengebied, met als belangrijkste elementen de Waddeneilanden, de daarachter gelegen Waddenzee en de kustzone van het vaste land worden gekenmerkt door een grote dynamiek, zowel in ruimte als in tijd. De huidige toestand en dynamische kenmerken van het Waddensysteem zijn het gezamenlijk resultaat van processen diep in de aarde, nabij en aan het oppervlak en in de atmosfeer die op verschillende tijd- en ruimteschalen plaatsvinden.
Bekijk het powercollege: De vorming van het Wad

De komende tijd verzorgen de overige portefeuillehouders van de Waddenacademie ook een powercollege.
De uitzendingen starten om 17:00 uur, zie uitzenddata:
•    donderdag 22 februari 2018 Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie
•    donderdag 22 maart 2018 Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie
•    donderdag 19 april 2018 Jouke van Dijk, portefeuillehouder Economie
•    donderdag 17 mei 2018 Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water