Sociaaleconomische denktank

Sociaaleconomische denktank

In 2010 stelde de Waddenacademie een sociaaleconomische denktank in. De denktank kwam twee keer per jaar bijeen om na te denken over de vraag hoe een duurzame economische toekomst van het Waddengebied gerealiseerd kan worden. Deze bijeenkomsten resulteerden in juli 2012 in de publicatie: Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden (pdf 4,5 Mb).

Overzicht van leden van de sociaaleconomische denktank