Leden sociaal-economische denktank Waddenacademie

Moderator en contactpersoon:
Rindert Dankert plantkundige en bestuurder
Jan Asselbergs voorzitter Wadvaarders
Monique van den Dungen adviseur overheid en milieu Groningen seaports
Tineke Jensma-de Vries akkerbouwer
Nynke-Rixt Jukema architect
Frans Keurentjes veehouder, commissaris Friesland Campina
Martinus Kosters oud-lid CvB Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer Breda
Frans Musters directeur Rabo Noord Groningen
Hein Pols recreatieondernemer
Jan Prins bestuurslid LTO-Noord
Marc van Rijsselberghe lid Stichting Waddengroep
Pim Visser  directeur Haven en Visserij Den Helder
Menno Groeneveld manager energietransitie Gasunie en trekker duurzaamheidscentrum Afsluitdijk
Evert Wind adjunct directeur KvK Noord Nederland