Uitgelicht

Belonging to Paesens-Moddergat

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

WadWeten

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Symposium

Call for abstracts

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Publicatie

Waddenland Outstanding

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Symposium

Minisymposium Kennis

Lees een kort verslag met foto's en de presentaties van 19 november

Uitgelicht

Evaluatie Waddenacademie

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer...

Publicatie

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie

State-of-the-art van de wetenschappelijke kennis

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Publicatie

Position paper over duurzaam toerisme

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Uitgelicht

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Van 30 oktober tot en met 1 november

Uitgelicht

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Symposium

Photo-impression Symposium ISISA 2018

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Publicatie

Trilateral Research Agenda

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Uitgelicht

Lunchlezingen over de Wadden

Serie lezingen over het waddengebied in juli en augustus bij Tresoar in Leeuwarden

WadWeten

Ontwikkeling van kustduinen

Onderzoek naar sturende factoren en relaties tussen de processen rond duinvorming op het strand

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Proefschrift

Proefschrift Judith Floor

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Andreas Waser

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee