Symposium

Minisymposium

10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden op 19 november 2018 in Leeuwarden

Publicatie

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie

State-of-the-art van de wetenschappelijke kennis

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Uitgelicht

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Van 30 oktober tot en met 1 november

Publicatie

Position paper over duurzaam toerisme

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Uitgelicht

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Symposium

Photo-impression Symposium ISISA 2018

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Publicatie

Trilateral Research Agenda

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Uitgelicht

Lunchlezingen over de Wadden

Serie lezingen over het waddengebied in juli en augustus bij Tresoar in Leeuwarden

WadWeten

Ontwikkeling van kustduinen

Onderzoek naar sturende factoren en relaties tussen de processen rond duinvorming op het strand

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Proefschrift

Proefschrift Judith Floor

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Andreas Waser

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Gwenda van der Vaart

Over de waarde van  kunst voor het opbouwen van veerkracht in dorpen

WadWeten

Winterse Wadden

Wat voor effect heeft een strenge vorstperiode op de waddennatuur?

Proefschrift

Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making

Proefschrift Wanda van Enst

Proefschrift

Synergetic-tourism landscape interactions

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Proefschrift

Preserving a layered history of the Western Wadden Sea

Proefschrift Martijn Manders over beheer onderwatererfgoed