Proefschrift

Proefschrift Judith Floor

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Andreas Waser

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Gwenda van der Vaart

Over de waarde van  kunst voor het opbouwen van veerkracht in dorpen

Proefschrift

Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making

Proefschrift Wanda van Enst

Proefschrift

Synergetic-tourism landscape interactions

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Proefschrift

Preserving a layered history of the Western Wadden Sea

Proefschrift Martijn Manders over beheer onderwatererfgoed

Proefschrift

Dunes, above and beyond

Proefschrift Marinka van Puijenbroek over de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden

Proefschrift

Changing sand

Proefschrift Lies Leewis over effecten menselijke activiteiten op strandorganismen

Proefschrift

Pacific oysters and parasites

Proefschrift Anouk Goedknegt over de effecten van de invasie van de Japanse oester in de Waddenzee 

Proefschrift

Perspectives on proximity tourism in Fryslân

Proefschrift Jelmer Jeuring over toerisme in Friesland

Proefschrift

Red knot habits

Proefschrift Thomas Oudman over onderzoek aan kanoeten in Afrika en de Waddenzee

Proefschrift

Sediments and functional traits

Promotieonderzoek Joao Gusmao naar invloed vervuiling Waddenzee op in sediment levende dieren

Proefschrift

Seagrasses under threat

Promotieonderzoek Laura Sosissons naar de veerkracht en overlevingskansen van zeegrassen in veranderende omstandigheden

Proefschrift

Restoring mussel beds

Promotieonderzoek Hélène de Paoli naar onderliggende mechanismen herstel en voortbestaan van mosselbanken

Proefschrift

Governing knowledge

Promotieonderzoek Franke van der Molen naar wisselwerking kennis en kustbeheer

Proefschrift

Nieuw Proefschrift: Morphodynamics of ebb-tidal areas

Wim Ridderinkhof promoveerde op 8 juni aan de Universiteit Utrecht. Met behulp van een modelstudie toonde Ridderinkhof aan dat zandplaten in de...

Proefschrift

Nieuw proefschrift: Bottom-up and top-down forces in a tropical a intertidal ecosystem

Jim de Fouw toont in zijn proefschrift aan welke grote ecologische gevolgen klimaatverandering kan veroorzaken in zeegrasgebieden. Hij promoveerde op...