Uitgelicht

Belonging to Paesens-Moddergat

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Uitgelicht

Evaluatie Waddenacademie

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer...

Uitgelicht

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Van 30 oktober tot en met 1 november

Uitgelicht

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Uitgelicht

Lunchlezingen over de Wadden

Serie lezingen over het waddengebied in juli en augustus bij Tresoar in Leeuwarden

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Uitgelicht

Auditrapport bodemdaling Ameland

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

Uitgelicht

Waddenacademieprijs 2017

De Waddenacademieprijs 2017 voor het beste waddengerelateerde proefschrift is op 19 oktober uitgereikt aan Franke van der Molen

Uitgelicht

OerolColleges 2017

In het verdiepingsprogramma van Oerol waren er ook dit jaar weer OerolColleges.

Uitgelicht

Podiumdag 2017

Op 18 mei 2017 organiseerde Maritime Campus Netherlands in opdracht van de Waddenacademie AcademyAdventures

Uitgelicht

Maatschappelijke veerkracht van eiland- en kustgemeenschappen

Een casestudy in het Nederlandse Waddengebied, masterscriptie Rens Mulder

Uitgelicht

Op naar een gezonde Waddenzee

Opinieartikel door Paddy Walker in het Friesch Dagblad.

Uitgelicht

Waddenlezingen Den Helder

Op 9 februari verzorgde Katja Philippart de laatste van 5 Waddenlezingen bij de Volksuniversiteit in Den Helder. De presentaties van alle lezingen...

Uitgelicht

Migratiegeschiedenis

Eerste inventarisatie van gepubliceerd onderzoek op het gebied van migratiegeschiedenis uitgevoerd binnen samenwerkingsverband Geschiedenisnetwerk 

Uitgelicht

Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

Opinieartikel van Franke van der Molen in het Friesch Dagblad.

Uitgelicht

Werkprogramma 2017

Het werkprogramma Waddenacademie 2017 is goedgekeurd op 21 december jl.

Uitgelicht

De identiteit van het Waddenland

Opinieartikel door Meindert Schroor in het Friesch Dagblad

Uitgelicht

Eerste vijf leden De Jonge Waddenacademie geïnstalleerd

De Waddenacademie richt een Jonge Waddenacademie op, om hiermee te stimuleren dat jonge onderzoekers zich op het Waddengebied blijven richten. De...

Uitgelicht

Oerol Colleges 2016 in samenwerking met Oerol en De Jonge Akademie

Tijdens het Oerol festival dat jaarlijks in juni op Terschelling wordt gehouden verzorgen Oerol, de Jonge Akademie en de Waddenacademie samen een...