Spring naar hoofd-inhoud

Organisatie

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en is aangewezen als Kennisregisseur voor het Waddengebied. De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het van het Waddenfonds. Onze vijf portefeuilles zijn: geowetenschap & klimaat, ecologie, economie, natuur & recht en ruimtelijke ordening, cultuurhistorie & landschap.

De vijf parttime portefeuillehouders worden ondersteund door een bureau, dat is gehuisvest in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt inhoudelijk bijgestaan door een  Wetenschappelijke Adviesraad, verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht van de Waddenacademie en het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.

Waddenacademie in beeld

Met welke thema's houdt de Waddenacademie zich bezig, waarom en voor wie?
In een kort filmpje op ons Youtube kanaal maakt u kennis met de Waddenacademie, welke thema's van belang zijn en hoe door kennis te vermeerderen en te verspreiden bijgedragen wordt aan een duurzame toekomst van het waddengebied.