Portefeuillehouders

De Waddenacademie wordt aangestuurd door de volgende portefeuillehouders:

Portefeuillehouders:

Jouke van Dijk

Prof. dr. Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hessel Speelman

Dr. Hessel Speelman, portefeuillehouder Geowetenschap
Geowetenschap en bestuur en organisatie van kennis- en innovatiesystemen (w.o. voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO).

Katja Philippart

Dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie
Onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, Departement Fysische Geografie.

Meindert Schroor

Dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie
Directeur van Bureau Varenius BV in Leeuwarden.

Pier Vellinga

Prof. dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water
Emeritus hoogleraar Aardsysteemkunde aan de Wageningen University in Wageningen en hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Fotografie: Walther Walraven. www.karakterbeeld.nl