Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van…

Lees meer

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar…

Lees meer

Deze publicatie geeft een kort en bondig overzicht van alles wat er speelt in het Waddengebied, voor alle mensen die samenwerken aan een mooier…

Lees meer

Verkenning in het kader van uitvoeringsprogramma UP23 “Ecosysteemgericht baggeren in de Waddenzee”. Fase 1.

Lees meer

Dit rapport is gepubliceerd door Wageningen Marine Research en Waddenacademie in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit.

Lees meer

In het jaarverslag 2022 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2022. Het…

Lees meer
Lees meer

Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en…

Lees meer

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen onder meer aan de orde gesteld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou…

Lees meer