Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

In het jaarverslag 2015 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2015. In…

Lees meer

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in…

Lees meer

Auteur: LEI Wageningen
in opdracht van de Waddenacademie

Onderzoek uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie. De…

Lees meer

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented…

Lees meer

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11…

Lees meer

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in de periode juli 2014 - januari 2015. Het besteedt onder meer aandacht aan het…

Lees meer

Publicatie 2015-01

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni een Kennistafel "Spoelmeer Holwerd aan zee"…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten…

Lees meer