Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in de periode juli 2014 - januari 2015. Het besteedt onder meer aandacht aan het…

Lees meer

Publicatie 2015-01

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni een Kennistafel "Spoelmeer Holwerd aan zee"…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten…

Lees meer

Verslag van het 12e symposium van de Waddenacademie, Sense of Place op 11 en 12 juni 2014 op Terschelling. Georganiseerd in samenwerking met Oerol, de…

Lees meer

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het…

Lees meer

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie…

Lees meer

De draagkracht van de Waddenzee gemeten is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de…

Lees meer

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de in 2011 en 2012 ondernomen activiteiten. Het verslag besteedt onder meer aandacht aan de symposia die de…

Lees meer