Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Verslag van het 12e symposium van de Waddenacademie, Sense of Place op 11 en 12 juni 2014 op Terschelling. Georganiseerd in samenwerking met Oerol, de…

Lees meer

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het…

Lees meer

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie…

Lees meer

De draagkracht van de Waddenzee gemeten is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de…

Lees meer

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de in 2011 en 2012 ondernomen activiteiten. Het verslag besteedt onder meer aandacht aan de symposia die de…

Lees meer

Duitse vertaling van de lezing die Karsten Reise heeft gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een…

Lees meer

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De…

Lees meer

Publicatie 2013-01

De Waddenacademie heeft ARCADIS gevraagd om de OURCOAST database te verkennen en om te komen met aanbevelingen voor een goed…

Lees meer

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse is een uitgave van de Waddenacademie en het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), november…

Lees meer

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

Lees meer