Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Publicatie 2013-01

De Waddenacademie heeft ARCADIS gevraagd om de OURCOAST database te verkennen en om te komen met aanbevelingen voor een goed…

Lees meer

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse is een uitgave van de Waddenacademie en het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), november…

Lees meer

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

Lees meer

Hoe kunnen bewoners en bestuurders op de beste manier vorm geven aan de toekomst van de Wadden? Op die vraag probeert Margreeth de Boer vanuit haar…

Lees meer

In deze publicatie geeft de auteur, ir. Hendrik Oosterveld, een informatieve inkijk in de wijze waarop in de afgelopen veertig jaar het beleid ten…

Lees meer

Publicatie 2011-02

Dit position paper is opgesteld op verzoek van Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de…

Lees meer

Het jaarverslag over de eerste twee volle jaren van het bestaan van de Waddenacademie is een combinatie van wetenschappelijke verslaggeving over de…

Lees meer

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:…

Lees meer

Sinds 2009 verschijnen wekelijks populairwetenschappelijke artikelen op de websites van de Waddenvereniging en de Waddenacademie. Vanwege de grote…

Lees meer

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee…

Lees meer