Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Cover Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Wadden

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer
Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer
Cover Waddenbalans 2019

De Waddenbalans is een door Telos in samenwerking met de Waddenacademie en Basismonitoring Wadden ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor…

Lees meer
Cover rapport kennishuishouding wadden

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer
Cover Trilaterale onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het werelderfgoed

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer
Cover sustainable tourism

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger…

Lees meer
Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht update 2018

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de…

Lees meer
Cover Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying…

Lees meer
Cover publ

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en…

Lees meer
Cover review economisch perspectief waddenzeehavens

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als…

Lees meer
cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het…

Lees meer
The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht…

Lees meer
Cover Position paper zoutwinning

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit…

Lees meer
Cover position paper Ems

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented…

Lees meer
Cover Wadden monitoring in the sportlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie…

Lees meer
Cover eindrapport sociaaleconomische denktank

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

Lees meer
Cover mproving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:…

Lees meer
Cover many faces of sustainability

Publication 2010-02

Position paper over duurzaamheid in het Waddengebied.

Auteurs: René Jorna and Henk Hadders

Download file

The Many Faces of…

Lees meer
Cover valuation of functions

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten…

Lees meer