Publicatie lijst

Cover Trilaterale onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het werelderfgoed

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer
Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht update 2018

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de…

Lees meer
Cover

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de…

Lees meer
Cover Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying…

Lees meer
Cover publ

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en…

Lees meer
Cover 2017-02 Systematiek voor de bescheming van sublitorale natuur in de Waddenzee

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen…

Lees meer
The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht…

Lees meer
Cover Position paper zoutwinning

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit…

Lees meer
Cover position paper fish

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in…

Lees meer
Cover position paper Ems

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented…

Lees meer
Cover Ecology of Salt Marshes

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het…

Lees meer
Cover Wadden monitoring in the sportlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie…

Lees meer
Cover Eine naturgeschichte vom Wattenmeer

Duitse vertaling van de lezing die Karsten Reise heeft gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een…

Lees meer
Cover lezing Karsten Reise

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De…

Lees meer
Cover mproving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:…

Lees meer
Cover position paper cooling water

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee…

Lees meer
Cover valuation of functions

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en…

Lees meer
Cover position paper 2009-08

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Uitwerking ‘position paper’ als onderdeel van de integrale kennisagenda…

Lees meer
Cover position paper 2009-03

Position paper 2009-03 Ecologie bij integrale kennisagenda Waddenacademie 2009

rapport over de huidige stand van onderzoek naar het ecologisch…

Lees meer