A natural history of the Wadden Sea - Riddled by contingencies

Cover lezing Karsten Reise

Deze publicatie is een bewerking van de key note lecture van Karsten Reise gehouden op het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium. De publicatie geeft een korte samenvatting van de kennis die Reise heeft verworven tijdens zijn wetenschappelijke carrière. Jens Enemark, secretaris van het CWSS, schreef het voorwoord.

Download file

A natural history of the Wadden Sea - Riddled by contingencies (pdf 2 Mb)