Spring naar hoofd-inhoud

Aanzet voor een integrale kennisagenda voor het Waddengebied

Cover aanzet tot kennisagenda Wadden
Cover report Towards an Integrated Knowledge Agenda for the Wadden Sea Region

De Waddenacademie wil met deze notitie de aanzet geven om te komen tot een integrale kennisagenda voor het Waddengebied. Aan de hand van de grote uitdagingen voor het Waddengebied in de komende decennia, de al bestaande kennisagenda’s en een verkenning van de wetenschappelijke kennishuishouding wordt een zestal grote en integrale onderzoekthema’s gepresenteerd waar volgens de Waddenacademie bij voorrang in geïnvesteerd zou moeten worden om te komen tot een duurzame kennishouding.

Download

Aanzet voor een integrale kennisagenda voor het Waddengebied (pdf 1,3 Mb)

Ook in het Engels beschikbaar:

Towards an Integrated Knowledge Agenda for the Wadden Sea Region (pdf 0,9 Mb)