Spring naar hoofd-inhoud

Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea

Cover report 2021-03 Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea

Een beter inzicht in de totale waarde van de natuur van het Waddengebied kan ons helpen om tal van complexe uitdagingen aan te gaan waar het Waddengebied voor staat. Zo kan het inschatten van het belang van gezonde ecosystemen een goed middel zijn om beleidsmakers, burgers en ondernemers bewust te maken van de nu vaak ondergewaardeerde natuurwaarden.

Een inschatting van de waarde van natuur komt ook van pas bij investeringsbeslissingen waarbij de gemonetariseerde effecten voor natuur expliciet meegenomen kunnen worden in economische afwegingen. Bovendien kan het kennen van de betalingsbereidheid voor natuurbehoud door burgers en toeristen een goed inzicht geven in de haalbaarheid van het opzetten van een systeem van duurzame financiering van natuurbeheer.

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige kennisbasis over ecosysteemdiensten in de Waddenzee, als een eerste stap in een poging om het natuurlijk kapitaal van het Waddengebied te waarderen.

Auteurs: Stijn Schep, Gerben IJntema, Pieter van Beukering

Report 2021-03

Download

Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea (pdf 6,3 Mb)