Spring naar hoofd-inhoud

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

Cover publ

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en nationale fondsen aan diverse projecten met als doel de troebelheid in het water te verminderen en het herstellen of toevoegen van natuurlijke leefgebieden langs de randen van de Eems-Dollard. Dit doet het Programma waar mogelijk in combinatie met het versterken van de waterveiligheid, de recreatieve beleving en economische versterking van het gebied.

De werkzaamheden het programma Eems-Dollard 2050 strekken zich over een lange periode uit. In die periode komt nieuwe kennis beschikbaar en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats, wat aanleiding kan geven om de koers gaandeweg bij te stellen.

Daarom is adaptief werken het uitgangspunt van dit programma, waarin monitoring een centrale rol speelt als het gaat om het kunnen beoordelen van projecten en de mogelijke opschaling ervan. Het programma Eems-Dollard 2050 en de Waddenacademie hebben daarom gezamenlijk afgesproken de contouren voor een Monitoringprogramma te ontwikkelen.

Download file

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 (pdf 5 Mb)

Oplegnotitie (pdf 0,1 Mb)