De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

Cover position paper 2009-02

Position paper 2009-02 Geowetenschap ten behoeve van de Integrale kennisagenda Waddenacademie in 2009

In het position paper geowetenschap worden drie samenhangende thema's in de ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte onderscheiden. Dit betreft
de thema's Ondergrond-waddengebied, Evolutie-waddengebied en Morfodynamiek Waddenzee.

Auteurs:
Dr. Hessel Speelman
Dr. Albert Oost
Dr. Hanneke Verweij
Dr. ir. Zheng Bing Wang

Download:

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte (position paper Geowetenschap) (pdf 6,3 Mb)