Spring naar hoofd-inhoud

Ecology of salt marshes. 40 years of research in the Wadden Sea

Cover Ecology of Salt Marshes

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het rapport ‘Ecology of salt marshes’ vat hij zijn belangrijkste bevindingen en zienswijzen samen over het functioneren en het beheer van ecosystemen in de kwelder. Een levenswerk. 

Download file

Ecology of salt marshes. 40 years of research in the Wadden Sea (pdf 7 Mb)