Spring naar hoofd-inhoud

Factsheet Klimaatverandering

Omslag Factsheet Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied
Cover engelstalige versie

Deze factsheet vat de belangrijkste veranderingen in het klimaat in Nederland kort samen en geeft de feiten trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied weer. Hierbij wordt niet alleen naar het Waddengebied zelf gekeken, maar ook naar ontwikkelingen in Arctische gebieden, omdat deze gebieden een belangrijke rol spelen in de jaarlijkse migratiepatronen van trekvogels die de Waddenzee als foerageerstation gebruiken.

Auteurs: Piet Hoekstra en Katja Philippart

Factsheet: 2022-01

Download

Factsheet Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied (pdf 0,9 Mb)

Ook in het Engels beschikbaar:
Factsheet Climate Change in the Netherlands. Facts, trends and developments relevant to the Wadden Sea region (pdf 0,9 Mb)