Spring naar hoofd-inhoud

Factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied

Cover factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied

Deze factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen in het oppervlaktewater waarvan de toegestane concentraties worden overschreden in het Waddengebied.

De factsheet gaat niet in op de mogelijke effecten van die verontreinigingen op mens en milieu, niet op de staat van de andere componenten van de waterkwaliteitsbepaling en ook niet op de kwantitatieve staat. Waar mogelijk duiden de auteurs wel de mogelijke bronnen van de verontreinigingen, en geven ze een kort en zeer beperkt overzicht van de beoogde maatregelen (handelingsperspectieven) om de waterkwaliteit wat betreft verontreinigingen voor 2027 aan de daaraan gestelde eisen te laten voldoen.

Auteurs: Katja Philippart, Kees Bastmeijer, Piet Hoekstra & Marleen van Rijswick

Factsheet 2022-03

Download

Factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied (pdf 1 Mb)