Gedeelde Ruimte; Het Waddengebied in dertig ontmoetingen

Covre Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte' van Hans Monderman, als inspiratiebron dienen. Deze conclusie trekt waddenhoogleraar Jos Bazelmans in zijn boek 'Gedeelde ruimte' In het boek doet Bazelmans verslag van een boeiende reis door het Waddengebied en van de gesprekken die hij voerde met bewoners. Volkskrant-fotograaf Harry Cock voorzag het boek van fraaie foto's van het alledaagse leven van de geïnterviewden tegen de achtergrond van het Noord-Nederlandse cultuurlandschap. Het boek is in 2009 uitgegeven door uitgeverij van Wijnen.

Download file

Gedeelde Ruimte; Het Waddengebied in dertig ontmoetingen (pdf 3 Mb)