Spring naar hoofd-inhoud

Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study

cGranting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen onder meer aan de orde gesteld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou goed kunnen aansluiten bij het doel van de trilaterale samenwerking om het Waddengebied als één integrale ecologische eenheid te beschermen. Het is echter belangrijk om meer te weten over de mogelijke implicaties van een dergelijke toekenning van rechten.

Op verzoek van de Waddenacademie heeft prof. Tineke Lambooy (Universiteit Nyenrode) samen met onderzoekers Tessa van Soest en Ignace Bremer onderzocht hoe een Rights of Nature-aanpak voor de Waddenzee kan worden ontworpen en of dit een kansrijke aanpak kan zijn om de bescherming van de ecologische waarden van de regio te versterken. De studie, die is gepresenteerd op de 14e Trilaterale Regeringsconferentie in Wilhelmshaven, bevat voldoende aanwijzingen die het de moeite waard maken om de mogelijke toepassing van de Rights of Nature-benadering op de Waddenzee nader te onderzoeken, hetgeen in lijn is met de belangstelling voor deze benadering op trilateraal niveau.

Auteurs: Tineke Lambooy, Tessa van Soest, Ignace Breemer

Report 2022-04

Download

Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study (pdf 4 Mb)  

Nederlandstalig voorwoord (pdf 0,1 Mb)

Nederlandstalige samenvatting (pdf 0,2 Mb)