Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse

Cover Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse is een uitgave van de Waddenacademie en het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), november 2012.
Het doel van dit boekje is om de aandacht van regionale beleidsmakers, beheerders, musea, natuurinformatiecentra en historische verenigingen nog eens extra te vestigen op de waarde van het Waddengebied als cultuurlandschap van internationale betekenis. 

Download file

Het Waddengebied - Een cultuurlandschap van wereldklasse (pdf 15 Mb)

Ook in het Engels beschikbaar:

The Wadden Sea Region A World Class Cultural Landscape (pdf 15 Mb)