Spring naar hoofd-inhoud

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

Cover Special Issue Netherlands Journal of Geosciences

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker (TNO): bodemdaling; prof.dr. Zheng Bin Wang (TUD/Deltares): sedimentatie; dr. Ad van der Spek: (Deltares/UU): synthese gevraagd om een state-of-the-art overzicht te geven van de wetenschappelijke kennis ten aanzien van de verwachte zeespiegelstijging, de bodemdaling en de sedimentatie van zand en slib in de Waddenzee. 

Doel van de studie is het schetsen van een objectief beeld voor alle partijen in en om de Nederlandse Waddenzee die betrokken zijn bij deze vraagstukken. De volledige studie Sea-level rise, subsidence and morphodynamics in the Dutch Wadden Sea; 2030, 2050, 2100 is als Special Issue van het Netherlands Journal of Geosciences Open Acces te downloaden.

De Nederlandse vertaling van de synthese door Ad van der Spek is hieronder te downloaden.

Download file

Ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100: De invloed van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op de sedimentbalans– een synthese (pdf 1 Mb)

Deze publicatie is mede mogelijk is gemaakt door subsidie van het Waddenfonds