Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag Waddenacademie 2022

Cover Jaarverslag Waddenacademie 2022

In het jaarverslag 2022 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2022. Het jaarverslag 2022 is aangeboden aan het BOW.

Download

Jaarverslag Waddenacademie 2022 (pdf 2,8 Mb)

Voor verantwoording over de Wet Normering Topinkomens (WNT), zie Jaarrekening Waddenacademie 2022 (pdf 2 Mb)