Spring naar hoofd-inhoud

Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

Verkenning in het kader van uitvoeringsprogramma UP23 “Ecosysteemgericht baggeren in de Waddenzee”. Fase 1.

Coverbeeld rapport Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

Op verzoek van de Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) heeft de Waddenacademie een inventarisatie gemaakt van de kennisvragen op het gebied van het baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee. Deze inventarisatie vormt onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-2026 (UP) actie UP23 “Ecosysteem-gericht baggeren”.  Het doel van UP23 is om te streven naar een slimmere aanpak waarbij minder (of zelfs niet) wordt gebaggerd en de gevolgen van baggeren en het verspreiden van baggerspecie wordt gereduceerd, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de havens en eilanden.

In dit rapport, mede gebaseerd op een groot aantal interviews van stakeholders is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste kennisvragen. De vragen zijn ingedeeld in een viertal groepen. De eerste groep vragen betreft de huidige praktijk van het baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee. De tweede groep vragen gaat nader in op de toekomstige ontwikkelingen in de Waddenzee en wat dit gaat betekenen voor de bagger- en verspreidingsactiviteiten over drie verschillende tijdsintervallen: respectievelijk tot 2030, 2050 en 2100. Vragen met betrekking tot de morfologische en ecologische effecten van het baggeren en verspreiden van sediment komen aan de orde in de derde groep. Groep 4 tenslotte behandelt de vragen die betrekking hebben op de mogelijke oplossingsrichtingen.

Auteurs: Piet Hoekstra, Katja Philippart en Rosanne Verbree

Rapport 2023-03

Download:

Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee. Verkenning in het kader van uitvoeringsprogramma UP23 “Ecosysteemgericht baggeren in de Waddenzee”. Fase 1. (pdf 3 Mb)