Spring naar hoofd-inhoud

Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Cover Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie (opwaardering van woongebieden waardoor de vastgoedprijzen stijgen) zoals op sommige Duitse Waddeneilanden het geval is.

De Waddenacademie heeft Telos – Brabants centrum voor Duurzame Ontwikkeling in Tilburg gevraagd het onderzoek uit te voeren. Enkele belangrijke uitkomsten: De bevolking op de Waddeneilanden blijkt de afgelopen twee decennia gekenmerkt door een sterke vergrijzing en ontgroening. Nieuwkomers – zeker die uit de Randstad – zijn beduidend ouder dan de vertrekkers (55-plussers hebben de overhand) en bovendien aanzienlijk vermogender. Vertrekkers daarentegen zijn niet alleen minder welvarend, maar bovenal veel jonger en het gaat bij hen met name om paren met kinderen en eenpersoonshuishoudens.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat er strikt genomen geen sprake is van gentrificatie op de Nederlandse Waddeneilanden. De eilander bevolking blijkt tamelijk honkvast: 75% van de inwoners in 2018 woonde er ook al in 2000. Bovendien heeft de eilander bevolking zelf in de voorbije halve eeuw een enorme welvaartssprong doorgemaakt door de toename van het toerisme op de eilanden.

Auteurs: John Dagevos, Sanne Paenen, Ellen Dingemans, Fenna Bijster

Position Paper 2020-08

Download

Migratiedynamiek op de Waddeneilanden (pdf 3,4 Mb)