Spring naar hoofd-inhoud

Mosdiertjes op het strand van Nederland: bronnen, soorten en handelingsperspectieven

Quickscan

coverbeeld quickscan mosdiertjes

Aanleiding voor het laten schrijven van de quickscan in opdracht van de Waddenacademie was de massale stranding van mosdiertjes in de zomer van 2021 en 2022 op het strand van verschillende kustgemeenten, in het bijzonder op Ameland en bij Katwijk aan Zee. In deze quickscan, in opdracht van de Waddenacademie, wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen:

Waar komen de grote massa’s aan mosdiertjes die aanspoelen op Ameland en Katwijk aan Zee vandaan?

Gaat het inderdaad om Electra pilosa of is er mogelijk sprake van een andere soort (zoals een cryptische soort die er erg op lijkt, of een ondersoort die genetisch verschilt van de ‘moedersoort’)?

Wat zijn de handelingsperspectieven hoe om te gaan met deze massale strandingen?

Auteur: Reinier Nauta

Quickscan 2023-01

 

Download

Mosdiertjes op het strand van Nederland: bronnen, soorten en handelingsperspectieven (pdf 2,3 Mb)