Spring naar hoofd-inhoud

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en nature-based flood protection aan Wageningen University & Research (WUR), een overzicht gemaakt van actuele (grote) programma’s, projecten, plannen en onderzoek voor klimaatadaptatie en natuurontwikkeling langs de Waddenkust.

Het overzicht is gebaseerd op actuele en relevante beleidsdocumenten, diverse overzichtswebsites van overheidsinstellingen, uitvoeringsinstanties, NGOs en andere partijen, maar vooral op gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers van de diverse lokale overheden, beheerders en belangenorganisaties.

Het rapport geeft een kort overzicht van belangrijke programma’s en projecten rond klimaatadaptie die in het Waddengebied worden uitgevoerd, in voorbereiding zijn, of recentelijk zijn afgerond. De projecten worden in de bijlage beschreven en op een kaart gepresenteerd.            

Deze adaptatie projecten kunnen zich richten op verschillende effecten van klimaatverandering: zeespiegelstijging, temperatuurtoename, droogte, extreme neerslag of verzilting. Soms is klimaatadaptatie een nevendoelstelling. In de rapportage ligt de nadruk op waterveiligheidsprojecten.
Daarnaast worden een aantal recent ontwikkelde ideeën en visionaire concepten voor adaptatie aan lange-termijn (en extreme) klimaatverandering beschreven.

Het overzicht is bedoeld om betrokken bestuurders en belanghebbenden te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lange-termijn visie voor een klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied

Auteur: Jantsje van Loon-Steensma

Report: 2021-04


Download

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust (pdf 6,7 Mb)