Paleogeografie van het Waddenzee gebied,een SWOT-analyse

Cover position paper 2009-11

Wordingsgeschiedenis van de Nederlandse Waddenzee 'in kaart' met de focus op de persiode van terpentijd tot heden. 

Position paper 2009-11

Auteur: Drs. P.C. Vos (Deltares)

Download:

Paleogeografie van het Waddenzee gebied,een SWOT-analyse (pdf 3,4 Mb)