Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea

Cover position paper cooling water

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee ecologie? Kan op een duurzame koelwater hergebruikt worden en, zo ja, hoe? Welke technische opties zijn beschikbaar? Welke problemen, knelpunten en kennishiaten bestaan en hoe kunnen deze worden opgelost? De bovenstaande kwesties worden behandeld in dit document.

Auteur: Zwanette Jager (ZiltWater Advies).

Download file

Position paper on the sustainable use of cooling water from the Wadden Sea (pdf 2 Mb)