Spring naar hoofd-inhoud

Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied

Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA kennisprogramma ‘Ecologische effecten klimaatverandering Wadden’.

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is er ook een programma gericht op onderzoek naar effecten van klimaatverandering en naar cumulatieve effecten op de waddennatuur door het meervoudig menselijk gebruik (en de combinatie van beide) van de Waddenzee. Om het beoogde onderzoeksprogamma, dat interdisciplinair van aard is, meer gericht vorm te kunnen geven is een Quick Scan opgesteld ten aanzien van het begrip ‘cumulatieve effecten’, de juridische relevantie van dit begrip en bestaande wetenschappelijke kennis over cumulatieve effecten.   

Auteurs: Bastmeijer, C.J., C.J.M. Philippart, P. Hoekstra, M. Schroor & P. van Beukering

Rapport 2021-05

Download

Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied (pdf 0,9 Mb)