Spring naar hoofd-inhoud

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Cover sustainable tourism

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr. Frans Sijtsma (verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RIjksuniversiteit Groningen) en dr. Stefan Hartman (verbonden aan het European Tourism Future Institute van NHL Stenden Hogeschool) gevraagd om in een position paper uiteen te zetten wat nu precies onder duurzaam toerisme moet worden verstaan en welke kansen er voor het duurzaam toerisme zijn in het Nederlandse Waddengebied.

Download file

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability (pdf 4,4 Mb).