Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Cover 2017-02 Systematiek voor de bescheming van sublitorale natuur in de Waddenzee

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt het meest geschikt zijn om te sluiten voor garnalenvisserij.

De Waddenacademie heeft dr. Eelke Folmer van ecologisch adviesbureau Ecospace Ecological Research and Consultancy gevraagd om haar advies voor te bereiden. Zijn rapport ‘Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad’ vormde de basis voor het advies van de Waddenacademie, dat op 30 maart jl. aan het Waddenfonds is aangeboden.

Download file

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad (pdf 1 Mb)

Bijbehorende adviesaanvraag van het Waddenfonds en de oplegnotitie met het advies van de Waddenacademie aan het Waddenfonds